Roatan
Custom Search

Snorkeling

غَوِّاصی سَطحی که غواصی کم‌عمق و غواصی با لولهٔ تنفسی نیز نامیده می‌شود عمل شنا کردن در زیر آب بوسیلهٔ ماسک غواصی، یک لولهٔ تنفسی و باله‌های غواصی است. طول لولهٔ تنفس در زیر آب حداکثر ۴۰ سانتی‌متر است. غواصی سطحی از تفریحات محبوب گردشگران به‌ویژه در مناطق گرمسیری است. جذابیت اصلی این نوع غواصی این است که فرد می‌تواند جانداران و گیاهان دریایی را در محیط طبیعی خودشان مشاهده کند و برای این کار نیازی به تمرین‌ها و تجهیزات دشوار غواصی عمیق ندارد.

 

Snorkeling is swimming on or through a body of water equipped with a diving mask, a tube called a snorkel, and usually fins. In cooler waters, a wet suit may also be worn. Use of this equipment allows the snorkeler to observe underwater attractions for extended periods of time with little effort. Snorkeling is a popular recreational activity, particularly at tropical resort and scuba diving locations. The primary appeal is to observe underwater life in a natural setting without the complicated equipment and training required for scuba diving. It appeals to all ages because of how little effort there is, and without the exhaled bubbles of scuba-diving equipment. It is the basis of the two surface disciplines of the underwater sport of finswimming. Snorkeling is also used by scuba divers when on the surface, in underwater sports such as underwater hockey and underwater rugby, and as part of water-based searches conducted by search and rescue teams.

 

Selam paras permukaan atau snorkeling atau selam dangkal adalah kegiatan berenang atau menyelam dengan mengenakan peralatan berupa topeng selam dan snorkel. Selain itu, penyelam sering mengenakan alat bantu gerak berupa kaki katak untuk menambah daya dorong pada kaki. Snorkel ialah peralatan selam berupa tiub berbentuk huruf J dengan pelindung mulut di bahagian hujung sebelah bawah. Alat ini berfungsi sebagai jalan masuk udara ketika bernafas dengan mulut tanpa harus mengangkat muka dari permukaan air. Pemandangan bawah air boleh dilihat sambil berenang dengan wajah menghadap ke permukaan air dan bernafas melalui snorkel. Penyelam boleh mengambil nafas dalam-dalam sebelum menyelam ke bawah air. Penyelam skuba menggunakan snorkel untuk menghemat udara di dalam tabung sewaktu berenang di permukaan air. Kegiatan snorkeling boleh dilakukan semua orang. Penyelam yang tidak boleh berenang atau tidak dapat mengapung boleh mengenakan baju pelampung. Ketika menyelam di air bersuhu rendah, penyelam memakai baju selam untuk menjaga tubuh dari kedinginan. Selain itu, baju selam merupakan pelindung tubuh dari luka tergores terumbu karang atau sengatan ubur-ubur.

 

Snorkling är att flyta på mage vid vattenytan och titta ner i vattnet. För att kunna andas använder man en snorkel. För att kunna se under vattnet använder man ett cyklop eller en dykmask. Om man snorklar där det är kallt eller om man snorklar länge kan det vara bra att ha en våtdräkt. För att enklare ta sig framåt använder man fenor på fötterna. I samma stund en snorklare bryter ytan är han mer att betrakta som en fridykare. Det finns kurser i fridykning.

 

Le snorkeling ou la randonnée palmée ou l'exploration à la palme ou la randonnée aquatique ou la pratique dite « avec palmes, masque et tuba », est une activité de loisir aquatique d'observation des fonds et des espèces vivantes sous-marines, réalisée en nageant à la surface de l'eau ou en plongeant en apnée. Cette pratique, apparue dans les années 1940 et popularisée à partir des années 1960, est parfois rattachée à la plongée libre. Elle est réalisée avec pour équipement minimum un masque de plongée et généralement des palmes et un tuba. D'autres équipements supplémentaires sont possibles, par exemple une combinaison de plongée pour que la randonnée puisse durer plus longtemps grâce à une meilleure protection contre le froid.

 

浮潛是指使用一根呼吸管在水面上游泳。浮潛者所需的裝備包括潛水鏡、蛙鞋、呼吸管和泳裝。 尤其在熱帶度假村和水肺潛水地區浮潛是一種很普及的休閒活動。其最重要的吸引力在於不需要水肺潛水那樣複雜的設備和訓練就可以在自然環境中觀察水下生物,另外在觀察的時候不會受水泡的干擾。 水肺潛水的人在水面上也使用浮潛。營救和搜索隊在水面上尋找的時候也使用浮潛。水底曲棍球等體育運動也使用浮潛。

 

Сноркелинг, снорклинг — вид плавания под поверхностью воды с маской и дыхательной трубкой и, обычно, с ластами. Также в холодной воде может быть надет гидрокостюм. Использование этого снаряжения позволяет пловцу наблюдать за подводными красотами в течение длительного времени при минимальных усилиях. Является популярным развлечением, особенно в тропических широтах и в местах для ныряния с аквалангом — дайвинга. Доступен для большинства людей, в том числе детей, которые с большим интересом погружаются под воду, чтобы разглядеть камешки, ракушки и прочие занимательные детали подводного мира. Сноркелинг также популярен среди дайверов, когда нырки совершаются на или около поверхности. Также его используют спасательные команды для поиска людей в воде. Основой сноркелинга является наблюдение за подводной жизнью в её естественной среде. Это включает в себя наблюдение за коралловыми рифами и их обитателями: рыбами, моллюсками, морскими звездами, муренами, морскими черепахами и другими. Сноркелинг над песчаным дном позволяет человеку наблюдать за различными видами плоских рыб, например, камбалой или скатом.

 

Snorkelingul este o activitate sportivă de scufundare/înot la suprafața apei. Snorkeling este un sport nou în care toată activitatea se desfășoară la suprafața apei. Termenul snorkeling nu este încă inclus în DEX sau DOOM, o traducere mai apropiată ar fi înot de locomoție sau scufundare cu tub de respirat. Scopul practicării snorkeling-ului constituie descoperirea faunei, florei și peisajului submarin. Poate fi practicat de oricine și pe orice întindere de apă dulce sau pe mare, cu funduri puțin adânci, suficient de atrăgătoare și cu o bună vizibilitate. Datorită simplității sale și siguranței date de contactul permanent cu suprafața apei, activitatea de snorkeling este extrem de populară.

 

스노클링 혹은 스노클은 수중에서 체내의 산소를 배출할 수 있는 도구와 오리발과 같은 간단한 장비만 사용하여 수영을 하는 것을 스노클링이나 스노클이라고 한다. 수중 관찰할 때 보통의 호흡과 비슷한 스타일로 숨을 내쉬며, 편하게 수영할 수 있다. 차가운 물에서는 웻수트를 착용하고 입수한다. 스노클을 사용할 때 일반적인 스포츠용 고글이나 수경이 아니라 전용 마스크 등이 필요하다. 원래는 군사 수중 구조 등의 활동을 할 때 빨리 행동 할 수 있도록 개발된 장비이지만, 최근에는 레저 다이빙 용도로 활발하게 이용되고 있다. 주로 열대의 리조트나 스쿠버다이빙을 즐길 수 있는 곳에 깊지 않은 곳이면 모두 가능하다.

 

Schnorcheln bezeichnet das Schwimmen und Tauchen ohne Atemgerät unter Verwendung eines Schnorchels. Häufig wird zur Beobachtung der Unterwasserwelt oder bei der Wasserrettung geschnorchelt. Das Schnorcheln kann auch als Sonderform des Apnoetauchens angesehen werden.

 

浮潜是指使用一根呼吸管在水面上游泳。浮潜者所需的装备包括潜水镜、蛙鞋、呼吸管和泳装。 尤其在热带度假村和水肺潜水地区浮潜是一种很普及的休闲活动。其最重要的吸引力在于不需要水肺潜水那样复杂的设备和训练就可以在自然环境中观察水下生物,另外在观察的时候不会受水泡的干扰。 水肺潜水的人在水面上也使用浮潜。营救和搜索队在水面上寻找的时候也使用浮潜。水底曲棍球等体育运动也使用浮潜。

 

Con il termine snorkeling si intende il nuotare in superficie utilizzando il boccaglio o aeratore. Quest'ultimo è un tubo ricurvo, generalmente di materiale plastico, utilizzato nell'attività subacquea che ha una delle due estremità modellata in maniera ergonomica e di silicone così da poter essere inserita in bocca in modo più confortevole.Esistono due varianti di questo strumento ovvero una senza e una con valvola di sfiato ovvero una valvola che toglie l'acqua residua dal tubo per consentire una respirazione migliore allo snorkeler. Questo utensile è stato creato come imitazione della proboscide di un elefante il quale la usa per attraversare laghi profondi e fiumi. Generalmente si usa abbinato ad una maschera da sub e serve a respirare senza alzare la testa dall'acqua, consentendo di guardare il fondale.

 

La palabra esnórquel, del alemán Schnorchel a través del inglés snorkel, no está aceptada por la Real Academia Española y no aparece todavía en su Diccionario de la lengua. Su uso, sin embargo, está tolerado por el Departamento de «Español al día» de dicha Academia. La palabra designa de manera general un dispositivo en forma de tubo que sirve para suministrar aire a algo o a alguien. En el uso actual del español, esnórquel se refiere sobre todo a esto último, y más particularmente a los tubos de respiración utilizados en la práctica del buceo.

 

O snorkeling ou apneia é uma prática esportiva de mergulho em águas rasas com o objetivo de recreação, relaxamento e lazer. O mergulhador usa apenas uma máscara, nadadeiras e um tubo de aproximadamente 40 centímetros para respirar sob a água. Esse tubo chamado snorkel também identifica a prática deste tipo de mergulho bastante conhecido em regiões costeiras, onde a transparência do mar, a rica flora e fauna podem ser apreciadas e contempladas.

 

Snorkeling atau selam dangkal adalah kegiatan berenang atau menyelam dengan mengenakan peralatan berupa masker selam dan snorkel. Selain itu, penyelam sering mengenakan alat bantu gerak berupa kaki katak untuk menambah daya dorong pada kaki. Snorkel adalah peralatan selam berupa selang berbentuk huruf J dengan pelindung mulut di bagian ujung sebelah bawah. Alat ini berfungsi sebagai jalan masuk udara ketika bernapas dengan mulut tanpa harus mengangkat muka dari permukaan air. Pemandangan bawah air bisa dilihat sambil berenang dengan wajah menghadap ke permukaan air dan bernapas melalui snorkel. Penyelam bisa mengambil napas dalam-dalam sebelum menyelam ke bawah air. Penyelam scuba menggunakan snorkel untuk menghemat udara di dalam tabung sewaktu berenang di permukaan air. Kegiatan snorkeling bisa dilakukan semua orang. Penyelam yang tidak bisa berenang atau tidak bisa mengapung bisa mengenakan baju pelampung. Ketika menyelam di air bersuhu rendah, penyelam memakai baju selam untuk menjaga tubuh dari kedinginan. Selain itu, baju selam merupakan pelindung tubuh dari luka tergores terumbu karang atau sengatan ubur-ubur.

 

Snorkeling - najprostsza forma aktywnej obserwacji życia podwodnego. Płetwonurek wyposażony w maskę, fajkę i płetwy unosi się na powierzchni wody z zanurzoną twarzą, obserwując to, co dzieje się pod nim. Maska nurkowa umożliwia wyraźne widzenie pod wodą. Nieuzbrojone oko ludzkie przygotowane do widzenia w atmosferze powietrza, pod wodą, wskutek zmniejszonej różnicy w gęstości ośrodków widzi obraz nieostry. Fajka umożliwia oddychanie bez unoszenia głowy ponad powierzchnię wody. Dzięki temu na powierzchni wody może się swobodnie unosić osoba całkowicie nieumiejąca pływać. Płetwy ułatwiają poruszanie się w wodzie. Popularne miejsca uprawiania snorkelingu to ciepłe wody morskie, charakteryzujące się dużą przeźroczystością i bogactwem form życia. Znakomitym miejscem uprawiania snorkelingu jest wybrzeże Chorwacji i Morze Czerwone w Egipcie i Izraelu.

 

シュノーケリングまたはスノーケリングは、シュノーケルを身につけて、水面または比較的浅い水中を游泳するレクレーション活動またはマリンスポーツである。同様の器材を用いる場合であっても、潜水を主目的とする場合はスキンダイビングと呼んで区別される。

 

Ronjenje s disalicom je praksa plivanja i ronjenja s opremom, koja uključuje disalicu u obliku cijevi i peraje. U hladnijim vodama, nosi se i ronilačko odijelo. Disalica omogućuje promatranje podvodnih atrakcija na dulje vrijeme s relativno malo truda. Ronjenje je popularna rekreacijska aktivnost, osobito u tropima i na popularnim ronilačkim destinacijama. Prednost ronjenja s disalicom je promatranje podvodnoga života u prirodnom okruženju bez komplicirane opreme i obuke potrebne za klasično ronjenje. Njime se mogu baviti sve generacije. Ronjenje s disalicom temelj je za neke podvodne športove kao što su: podvodni hokej i podvodni ragbi. Koristi se i za pretraživanje podmorja u akcijama traganja i spašavanja. Ronjenje s disalicom ne zahtijeva posebnu obuku, samo sposobnost plivanja, ronjenja i disanja kroz disalicu. Ali zahtijeva oprez. Preporučljivo je roniti u duetu ili grupi u slučaju, da se nešto nepredviđeno dogodi. Ponekad se nosi i zaštitna odjeća zbog prejakoga sunčevoga zračenja.

 

Snorkelen is zwemmen met een duikbril en snorkel met het gezicht in het water, waarbij de zwemmer kan ademhalen door een snorkel. Een snorkel is een buisje met mondstuk en soms ook een uitblaasventiel dat boven het water uitsteekt wanneer het gezicht in het water is, zodat men erdoor kan ademen. Dankzij de duikbril ziet een snorkelaar alles onder water heel duidelijk. Een snorkelaar kan ook kort onder water duiken. Hij of zij neemt dan een hap lucht en gaat met een zogenaamde hoekduik naar beneden. Als de snorkelaar weer boven komt, blaast hij het water uit de snorkelbuis, zodat hij weer normaal kan ademen.

 

 

Subscribe: Photos - Stories